Zip 8 Thailand ขายส่งหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ ขายส่งหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก

แคตตาล็อกออนไลน์

ขายส่งหน้ากากอนามัยสีฟ้า3 ชั้น

ตราสินค้า :  Zip8 Medimask
คำค้นสินค้า :  Medimask Individual Pack
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ขายส่งหน้ากากอนามัยสีฟ้า3 ชั้น Medimask Individual Pack

หน้ากากอนามัยสีฟ้า3 ชั้น Medimask Individual Pack ใช้สำหรับช่วยในเรื่องระบบทางเดินหายใจของผู้ที่สวมใส่ สามารถใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เชื้อไว้รัสต่าง ๆ ในบางชนิด และมลพิษทางอากาศ อาทิเช่น ฝุ่นละอองได้

☑ พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
☑ แบ่งใส่กระเป๋าได้ง่าย ถูกสุขอนามัย
☑ ผลิตจากวัสดุทางการแพทย์
☑ แบรนด์ไทย ผลิตจากโรงงานมาตรฐาน มีอย.
☑ ส่งตามโรงพยาบาลชั้นนำและหน่วยงานราชการ
☑ มีตราประทับทุกแผ่น
☑ 1 กล่อง 30 ซอง (30ชิ้น)

Medimask Individual Pack

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า